Genealogy

De hieronder afgebeelde stamboom (en de uitgebreidere PDF versie) is het resultaat van speurwerk naar de herkomst van de naam Kingma door afstammelingen van Sake Kingma (geb. 1886 in Wijtgaard). De stamboom gaat terug tot Jelle Kingum, die leefde van ca. 1450 tot 1538. Hij was de eerste ons bekende bewoner van de sate Kinghum, later Kingma State. Onder zijn nakomelingen bevinden zich diverse vooraanstaande familieleden zoals Saeckle Intes van Kingma († 1652) die Gecommitteerde was in de Rekenkamer van Friesland, zijn zoon Ignatius († 1700), Brigadier en Colonel van de Ruiterij der verenigde Nederlanden en de laatste Kingma als bewoner van de state, en Saeckles broer Jan Intes († 1645) die Gedeputeerde was in de Staten van Friesland.

Many Kingmas from this period are buried in the Regina Church in Zweins. The family tree outlines the location of their graves in the church.

Inte (or Ynte) is a very common given name in the family, and Ignatius is the Latinised form of this name.