Nieuwsbrief 7 - december 2022

De laatste nieuwsbrief is alweer bijna een jaar geleden. Het is hoog tijd om u weer bij te praten over de voortgang van de aanleg van het nieuwe buitengoed Kingma State. Ook is nu het boek over kolonel Ignatius van Kingma (1621-1700) verschenen, de laatste Kingma die de state bewoonde.

Wat betreft de state: de interesse-test voor de 10 woningen in de nieuwe state resulteerde eind 2021 in ruim 20 inschrijvingen van aspirant-kopers. Voor participatie in de landgoedonderneming staat de teller nu op 20 geïnteresseerden als aandeelhouder of certificaathouder. Daar komen de toekomstige bewoners van het buitengoed nog bij, want ook zij worden aandeelhouder.

U kunt zich als familielid nog steeds aanmelden als u interesse heeft in participatie.

In januari hoopten we snel tot een akkoord te komen over het voorontwerp voor het nieuwe buitengoed Kingma State in een ‘snelkookpan’-sessie, georganiseerd met gemeente en welstand. Nu zijn we optimisten, anders moet je nooit aan zo’n project beginnen, maar in dit geval waren we véél te optimistisch. We bleken maar liefst vier werksessies verspreid over 10 maanden met gemeente, welstand en provincie nodig te hebben om tot overeenstemming te komen. De laatste drie werksessies werden geleid door een onafhankelijk voorzitter, Bearn Bilker, voorzitter van de stichting Staten en Stinzen en oud-politicus. Het resultaat is dat we nu een akkoord hebben over een op onderdelen aangepast ontwerp (zie afbeelding).

We kunnen nu verder met de verkoopprocedure zoals we die begin dit jaar voor ons zagen. De eerste stap is een kennismakingsbijeenkomst van de aspirant-kopers met Friso Bouwgroep, makelaar Duinstra Melis en ons. Bij die bijeenkomst zullen wij de historie van Kingma State en de aanloop van het project toelichten en zullen architect Frank Vijftigschild en landschapsarchitect Frans Beune ingaan op het ontwerp van het buitengoed. Friso Bouwgroep doet de ontwikkeling en bouw, Duinstra Melis begeleidt de verkoop van de woningen. Bij voldoende blijvende belangstelling volgt dan de formele aanvraag van de omgevingsvergunning. We verwachten die bijeenkomst in februari te houden.

Inmiddels hebben uit de directe kring van familieleden rond de initiatiefnemers en vanuit toekomstige bewoners al zo’n twintig mensen kenbaar gemaakt te willen participeren (zie nieuwsbrief nummer 6). Daarmee zijn we al een flink eind onderweg om het benodigde kapitaal (€500.000) voor de onderneming te werven.

Er is voor familieleden die belangstelling hebben in participatie nog steeds gelegenheid om zich – vrijblijvend – bij ons te melden (Joost of Bram Kingma via info@kingmastate.nl).

Er is maximaal plaats voor 20 aandeelhouders met een minimum inleg van €25.000 in de NSW BV, dus wacht niet te lang met het kenbaar maken van uw interesse.

Daarnaast kunnen familieleden en andere geïnteresseerden certificaathouder worden voor bedragen vanaf €250. Daarmee verkrijgen zij certificaten van aandelen.

A considerable part of the costs for the construction of the estate is paid from the proceeds of the sale of the houses.

Om in de sfeer van de kerstdagen te blijven maakte onze architect deze impressie van Kingma State in wintertooi.

Wij wensen u gezellige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Namens de stichting Herstel Kingma State

Joost Kingma

Trots kunnen we melden dat het langverwachte boek over het leven van kolonel Ignatius van Kingma (1621-1700) deze maand is verschenen.  Het levensverhaal is gebaseerd op langjarig onderzoek naar zijn familiewortels, zijn loopbaan en persoonlijke leven door auteur Joost Kingma en de stichting Kingma State. Het boek is te koop via de website van uitgeverij Noordboek (https://noordboek.nl/boek/ignatius-van-kingma) en bij de boekhandel. 

Meer leest u in onderstaande flyer (of in de PDF)