Nieuwsbrief 8 - februari 2023

Zoals we vorige keer al melden is het langverwachte boek over het leven van het laatste familielid die de state bewoonde, Ignatius van Kingma (1621-1700), in december verschenen onder de titel Ruiter voor de Republiek. Ignatius van Kingma, een Friese kolonel in het Rampjaar 1672.
In deze levensschets vol trots en tragiek reconstrueert auteur Joost Kingma de oorlogshandelingen en persoonlijke lotgevallen van Ignatius als Ruiter voor de Republiek. In het Friesch Dagblad verscheen op 14 februari j.l. een fraaie recensie van Bearn Bilker, o.a. voorzitter van de stichting Staten en Stinzen in Friesland.
Het boek is te koop via de website van uitgeverij Noordboek (https://noordboek.nl/boek/ignatius-van-kingma) en bij de boekhandel.

Op vrijdag 10 februari was er een eerste, zeer geanimeerde informatiebijeenkomst met belangstellenden voor de tien woningen in het buitengoed.
Voor deze eerste avond waren degenen uitgenodigd die vorig jaar al hun serieuze interesse toonden en een voorkeur uitspraken voor een (of meer) van de woningen. Het was een bijzonder levendige en informatieve bijeenkomst met de zeven aanwezigen. Initiatiefnemers Joost en Jeroen Kingma gaven een beknopt overzicht van de historie van de state, het ontwikkelingsproces en de organisatievorm van het nieuwe buitengoed. Landschapsarchitect Frans Beune lichtte het landschapsplan toe en architect Frank Vijftigschild liet het ontwerp met aanzichten en plattegronden van de woningen de revue passeren.
Rosemarie Klapwijk van Friso Bouwgroep en makelaar Giorgio Melis van DuinstraMelis gingen in op de financiële aspecten van de bouw en hoe nu verder met de verkoop en realisatie.
Met de belangstellenden werden de vele vragen die er bij hen leefden doorgenomen en zo goed mogelijk beantwoord.
Belangrijk uitgangspunt is dat de toekomstige bewoners zelf mede aan het roer staan van het buitengoed en dus ook in de uitwerkingsfase van de landinrichting en organisatiestructuur worden betrokken.

Deze sessie was de eerste in een reeks. Naarmate het ontwerp en de organisatiestructuur van het buitengoed in de komende maanden verder worden uitgewerkt en de financiën verder gedetailleerd, zullen vragen nauwkeuriger beantwoord kunnen worden en wordt er gezamenlijk naar oplossingen voor landinrichtings- en organisatievragen gezocht.
Zodra van deze groep bekend is of ze hun interesse handhaven en de woningvoorkeur definitief is vastgelegd, zullen andere gegadigden zich kunnen aanmelden en vindt er toewijzing van de overige woningen plaats.

Het ontwerp van het buitengoed in vogelvlucht

Inmiddels hebben uit de directe kring van familieleden rond de initiatiefnemers en vanuit toekomstige bewoners al zo’n twintig mensen kenbaar gemaakt te willen participeren (zie nieuwsbrief nummer 6). Daarmee zijn we al een flink eind onderweg om het benodigde kapitaal (€500.000) voor de onderneming te werven.
Er is voor familieleden die belangstelling hebben in participatie nog steeds gelegenheid om zich – vrijblijvend – bij ons te melden (Joost of Bram Kingma via info@kingmastate.nl).
Er is maximaal plaats voor 20 aandeelhouders met een minimum inleg van €25.000 in de NSW BV. Hiervan is 1 aandeelhouderschap gereserveerd voor de certificaathouders gezamenlijk. Familieleden en andere geïnteresseerden kunnen certificaathouder worden voor bedragen vanaf €250. Daarmee verkrijgen zij certificaten van aandelen.
Heeft u mogelijk interesse voor participatie middels een aandeel of certificaten, wacht dan niet te lang met het kenbaar maken daarvan.

Namens de stichting Herstel Kingma State
Joost Kingma