Herstel Kingma State

(Kijk hier naar een introductiefilm van de nieuwe state.)

De stichting Herstel Kingma State is in 2001 opgericht door Joost en Jeroen Kingma, afstammelingen van de oudst bekende bewoner van de state, Jelle Kinghum en zijn nazaten. Wij beogen herstel van het voormalige buitengoed in moderne vorm. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

We beschikken over de benodigde voormalige state-grond om een nieuw buitengoed te realiseren. De stichting heeft een visie ontwikkeld op de wijze van herstel van het buitengoed en een plan laten opstellen voor de bebouwing en inrichting van het terrein. Voorzien wordt de aanleg van een wooneiland met daarop een familiehuis met twee woningen en een centrale zaal en daarnaast in twee vleugels in totaal acht te verkopen woningen in een carrévorm rond een gemeenschappelijke binnenplaats. (Zie introductiefilm.)

Het buitengoed bestaat verder uit een landschapspark met bos, waterpartijen en weilanden. Buiten het wooneiland is het terrein publiek toegankelijk. 
Het bestemmingsplan voor deze bouw en inrichting is goedgekeurd door de gemeenteraad. De bouw- en inrichtingsplannen worden momenteel uitgewerkt en zullen vervolgens op de website verschijnen. Bij voldoende financiering en belangstelling voor het gebruik van het familiehuis en de te verkopen woningen en na afgifte van de omgevingsvergunning zal de bouw en landinrichting starten.

Bent u geinteresseerd? Neem contact met ons op!

Interesse in kingma state?