De State

De state in de 19e eeuw

De state stond bekend als bestaande uit ‘een zeer schoon gebouw en hovinge’.

In 1864 is de state verkocht en afgebroken.

Kort voor de afbraak zijn door de Leeuwarder tekenmeester Albert Martin een potloodtekening, een aquarel en een litho van de state gemaakt. Deze worden alle drie in het depot van het Fries Museum te Leeuwarden bewaard.

Heel bijzonder is dat er in de periode voorafgaand aan de afbraak een foto is gemaakt van de state. Deze foto is in het bezit van de familie Van Beijma thoe Kingma.