De State

Omgeving

Er waren meer staten in Zweins. De kaart van Zweins uit de “Prekadastrale Atlas fan Fryslân” 1700/1640 en de kaart van Schotanus uit 1698 vermelden ook: Groot Heerma, Heerma State, Rinnerda en Van der Waeijen. Deze staten of saten waren blijkbaar minder belangrijk dan Kingma State en deden bijvoorbeeld ook niet mee in de rechtsomgang. Van deze staten is in het huidige landschap weinig tot niets terug te vinden. Op de plaats van Heerma State staat nu een gelijknamige boerderij. Het grote aantal staten betekent wel dat er ter plaatse destijds een relatief grote welvaart was.

De ligging bij de trekvaart (nu Van Harinxmakanaal) en de weg van Harlingen via Franeker naar Leeuwarden zal hierbij van betekenis geweest zijn. Waar deze weg over de trekvaart ging was een ophaalbrug (tille).

Ter plekke was ook een tol, een kroeg en later ook een steenfabriek. Door al deze bedrijvigheid was er een nederzetting ontstaan die de naam Kingmatille kreeg en nog steeds bestaat, ondanks het verdwijnen van brug, tol, kroeg en steenfabriek.