De State

Actuele situatie

De toegang tot het buitengoed Kingma State begon bij de weg langs de Trekvaart. Aan het begin van de oprijlaan, voorzien van een bomensingel, stond een klein huisje dat als ‘Zomerhuis’ staat aangegeven op een plattegrond van het State-terrein. Dit heeft destijds als theehuisje aan het water gefungeerd. Dit huis bestaat nog en wordt particulier bewoond.

Ook de oprijlaan (‘singel’) is nog heel duidelijk in het landschap terug te vinden. Naast de oprijlaan lag een ‘opvaart’ waardoor men met een boot bij Kingma State kon komen. In het ‘kerkpad’, dat liep van de Salverderweg naar de Reginakerk in Zweins, lag een stenen brug over de opvaart. De brug is verdwenen, het kerkpad is verhard en heet nu Hoofdweg. Van de opvaart resteert nog slechts een sloot.

De buitenkant van het bosterrein waarop Kingma State was gelegen, wordt gevormd door een brede grasstrook. Verder loopt ongeveer midden door het terrein een brede grasstrook omzoomd door laanbomen. Delen van de oorspronkelijke gracht rond de statetuinen zijn nog goed in het terrein waar te nemen.