Genealogie

De hieronder afgebeelde stamboom (en de uitgebreidere PDF versie) is het resultaat van speurwerk naar de herkomst van de naam Kingma door afstammelingen van Sake Kingma (geb. 1886 in Wijtgaard). De stamboom gaat terug tot Jelle Kingum, die leefde van ca. 1450 tot 1538. Hij was de eerste ons bekende bewoner van de sate Kinghum, later Kingma State. Onder zijn nakomelingen bevinden zich diverse vooraanstaande familieleden zoals Saeckle Intes van Kingma († 1652) die Gecommitteerde was in de Rekenkamer van Friesland, zijn zoon Ignatius († 1700), Brigadier en Colonel van de Ruiterij der verenigde Nederlanden en de laatste Kingma als bewoner van de state, en Saeckles broer Jan Intes († 1645) die Gedeputeerde was in de Staten van Friesland.

In de Reginakerk te Zweins zijn vele Kingma’s uit deze periode begraven. De stamboom geeft een overzicht van de ligging van de graven in de kerk.

Een veel voorkomende naam in de familie is Inte of Ynte. De naam Ignatius is de latijnse variant. Ook bij de directe voorouders van Sake Kingma treffen we de naam Ynte nog aan.Zijn overgrootvader Ynte Oenes (*1772 in Sybrandaburen) was een zoon van Lipkje Yntes Kingma en Oene Sakes. De grootvader van Lipkje, Ynte Dircks, was de kleinzoon van Trijncke Dircks Kingma en Claes Willems. Zij trouwden in 1617. Trijncke was de kleindochter van Jelle Pieters Kingum, die rond 1600 op Kingma State woonde.