Kingma Erfgoed

Informatie over de familiegeschiedenis en de genealogie

Over

De familie Kingma heeft een lange, boeiende geschiedenis.

Die begint rond 1450 bij stamvader Jelle, boer op de sate Kinghum, gelegen op een terp nabij de historische stad Franeker.

Als familiestichting hebben we veel research gedaan. Lees hier meer over stamvader Jelle en zijn nageslacht, over het familiewapen en de oorsprong van de naam Kingma en over de sate Kinghum die zich ontwikkelde tot Kingma State.

Lees verder!

Lees verder

Lees verder over de historie van de Kingma's