Het Wapen

Uit de Reginakerk in Zweins en archieven is het familiewapen van de Kingma’s bekend. Het wapenschild toont op de linkerhelft een Friese halve adelaar van zwart in goud. Het rechterdeel laat boven twee zwarte kinkhoorns zien in zilver. Rechtsonder is een pijl van zilver in blauw afgebeeld. Het helmteken is een uitkomende zwanenhals.

Het vermoeden bestaat dat het gebruik van de kinkhoorn in het wapen samenhangt met de naam Kingma (oorspr. Kinghum). Kink= kronkel, een kinkhoorn is derhalve de naam voor een gedraaid, spiraalvormig hoorntje, ook wel wulk genoemd. In een andere, waarschijnlijk oudere versie van het wapen ontbreekt de Friese halve adelaar. Vermoedelijk stamt dit uit de periode vóór 1498 (Albrecht van Saksen).