Nieuwsbrief 3 - november 2020

Al ruim duizend Kingma’s hebben we nu bereikt via LinkedIn, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Ze wonen in Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en nog veel meer landen. Ze hebben in de afgelopen eeuwen hier hun huis en haard opgebouwd.

Al die plekken hebben hun geschiedenis. Wat hebben Kingma’s daar beleefd, hoe voelen zij zich in dat (verre) vaderland?

Het lijkt ons mooi om verhalen te horen van elkaar over jullie voorouders of over jullie zelf, uit Nederland of daarbuiten. Een spannend verhaal of een vrolijk verhaal, over een Kingma die je bewondert, die je geïnspireerd heeft.

Willen jullie verhalen met ons delen? Maak het niet langer dan 500 woorden en stuur het naar ons op, liefst in het Nederlands of Engels (s.v.p. sturen naar de stichting op info@kingmastate.nl). Die verhalen plaatsen we, na een redactionele toets, op de website, zodat familieleden wereldwijd daarvan mee kunnen genieten. En bedenk: wat je schrijft wordt eerder gelezen als het kort en bondig is.

We zijn benieuwd!

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we druk bezig zijn met het project voor de herbouw van de Kingma State in hedendaagse vorm en de inrichting van het omringende landgoed. We hebben het ontwerp nog wat aangepast. Het familiehuis is verdubbeld naar twee ruime woningen. Daarmee krijgt het huis meer gelijkenis met de voormalige state en hebben we meer woonruimte. Centraal in het huis is een mooie, lichte zaal ontworpen die via een statige trap met bordes aan voorkant bereikbaar is. Aan de achterkant kun je vanuit de woningen en de zaal de tuin in. De zaal kan gebruikt worden voor onder meer familiebijeenkomsten en vergaderingen en is tevens bedoeld als toonzaal van Kingma-erfgoed. Denk aan de aquarel van de state uit de 19e eeuw, het schilderij van Ignatius van Kingma, zijn sjabrak en lakzegel.

Het meest recente ontwerp van de state zie je op www.kingmastate.nl/contact.

Voor het herstel van het buitengoed Kingma State beschikken we over grond, een bouw- en financieringsplan en het vereiste bestemmingsplan. De contouren van de beheersorganisatie (in de vorm van een landgoedonderneming die voldoet aan de eisen van de Natuurschoonwet) zijn uitgewerkt en we hopen binnenkort een samenwerkingsovereenkomst te kunnen sluiten met een bouwbedrijf.

Voor de toekomstige participanten uit de familie zijn met name de fiscale aspecten van de landgoedonderneming van belang met het oog op de uitgifte van aandelen en certificaten aan hen. Die participatie is nodig voor de financiering van de familiewoning en verwerving van de grond voor het landgoed door de landgoedonderneming.

Een essentieel onderdeel voor de haalbaarheid van ons plan is de verkoop van acht woningen, gesitueerd in de twee vleugels rond de binnenplaats. De opbrengst daarvan is een belangrijke financiële drager van het project. Zonder dat hebben we onvoldoende inkomsten.

Sinds de zomer zijn we in gesprek met een Fries ontwikkelings- en bouwbedrijf met een zeer goede reputatie. Deze gesprekken geven ons veel vertrouwen in een goede samenwerking. Het bedrijf is enthousiast over het plan en de haalbaarheid. Zij nemen, naast de bouw en aanleg van het gehele project, ook risicodragend de verkoop van de woningen op zich. We verwachten binnen afzienbare tijd een samenwerkingsovereenkomst met hen te kunnen tekenen.

Nu de beoogde organisatie en financiering van het buitengoed uitgewerkt zijn, gaan we de komende maanden familieleden uitnodigen om financieel deel te nemen in de landgoedonderneming en daarmee in het bezit en beheer van familiehuis en buitengoed. Zoals gezegd wordt een aanzienlijk deel van de kosten voor de aanleg en bouw van het buitengoed betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de woningen.

De financiële middelen voor de bouw van het familiehuis en de verwerving van aanvullende grond voor het buitengoed komen uit financiering door familieleden. Er is al een kleine groep Kingma’s die in de lopende kosten van het project investeert. We willen de groep participanten graag uitbreiden met andere Kingma’s die zich met de voorvaderlijke grond en het herstel van het buitengoed verbonden voelen en een belang willen verwerven als aandeelhouder of middels certificaten in de op te richten landgoedonderneming. Heb je hiervoor belangstelling of hierover vragen neem dan contact op met de stichting Herstel Kingma State (voorzitter Joost Kingma, info@kingmastate.nl).