Nieuwsbrief 4 - maart 2021

Belangrijk nieuws is dat we in december met het gerenommeerde bouwbedrijf Friso Bouw overeenstemming hebben bereikt. Zij nemen de verdere uitwerking, verkoop en realisatie van het gebouwencomplex ter hand. Ook leggen ze de oprijlaan, waterpartijen en het landschapspark van het omringende buitengoed aan.
We vertelden in de vorige nieuwsbrief over de aanpassingen in het ontwerp: de verdubbeling van het grote huis naar twee ruime woningen, waarvan de westelijke helft familiehuis. Centraal in het grote huis is een mooie, lichte zaal, via een statige trap met bordes aan voorkant bereikbaar.

Inmiddels is ook de voorbereiding van de verkoop van de negen woningen in resp. de vleugels en het oostelijk deel van het grote huis gestart. Hiervoor is makelaardij Duinstra Melis ingeschakeld. De verwachting is dat de verkoop nog voor de zomer van start kan gaan.

Met de gemeente Waadhoeke, waarvan Franeker de hoofdstad is, hebben we ambtelijk overleg gehad over het ontwerp en de verdere procedure voor de realisatie. Als volgende stap hebben we binnenkort een gesprek met wethouder Nel Haarsma om het bestuurlijk draagvlak voor de bouw opnieuw te bevestigen.
Vanuit gemeentelijk perspectief zijn we een heel uitzonderlijk project: een woningbouwproject van bijzondere allure, zonder winstoogmerk, geïnitieerd en gedragen door de familie Kingma. Het opnieuw aan te leggen landgoed met een state die de ambitie heeft een monument van de 21ste eeuw te worden, brengt de Franeker gemeenschap iets unieks, een nieuwe parel in haar buitengebied.

Intussen zijn we ook druk bezig met het voorbereiden van de landgoedonderneming Kingma State die het familiehuis en het buitengoed gaat bestieren. Die onderneming krijgt de vorm van een NSW BV met (maximaal 20) aandeelhouders uit de familie.

De BV valt onder de termen van de Natuurschoonwet, wat interessante fiscale voordelen meebrengt voor de aandeelhouders.
Daar staat tegenover dat het landgoed, met uitzondering van het wooneiland, uit tenminste dertig procent uit bos en/of natuur moet bestaan en publiek toegankelijk is op wegen en paden.

Inmiddels hebben uit de directe kring van familieleden rond de initiatiefnemers een aantal Kingma’s kenbaar gemaakt te willen participeren als aandeelhouder in de landgoedonderneming Kingma State. Daarmee zijn we al een flink eind onderweg om het benodigde kapitaal (€500.000) voor de onderneming te werven.

Er is de komende maanden de mogelijkheid voor andere familieleden om zich bij ons voor het aandeelhouderschap aan te melden of interesse te tonen (info@kingmastate.nl). Er is maximaal plaats voor 20 aandeelhouders met een minimum inleg van €25.000 in de NSW BV, dus wacht niet te lang met het kenbaar maken van uw interesse!

Daarnaast starten we binnenkort voor het kapitaal dat de landgoedonderneming nodig heeft ook een ‘crowdfunding’ onder familieleden en andere geïnteresseerden voor bedragen vanaf €250. Daarmee verkrijgen zij certificaten van aandelen.

Het overgrote deel van de kosten voor de aanleg en bouw van het buitengoed wordt betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de woningen.
Binnenkort kunt u op onze website lezen welke tegenprestatie (zoals fiscale voordelen) aan uw participatie is verbonden en overige benodigde informatie over aandeelhouderschap en certificaathouderschap.

Nog maar weinig ontvangers van de Nieuwsbrief reageerden op onze vraag om leuke verhalen over Kingma’s in te sturen voor publicatie op de website. We hadden op wat meer respons gehoopt.
U helpt ons door te reageren op de nieuwsbrief, positief, neutraal of afwijzend, alles mag (info@kingmastate.nl)!