Nieuwsbrief 5 - juli 2021

Er zijn veel positieve berichten over de voortgang van het nieuwe buitengoed Kingma State die we graag met u delen. De voorverkoop van de woningen is in volle gang en we krijgen steeds meer geïnteresseerden voor het aandeelhouderschap in de landgoedonderneming.

In juni is de voorverkoop van de woningen op het buitengoed gestart. Het gaat om de negen woningen in de vleugels en het oostelijk deel van het grote huis. Op dit moment hebben we meer dan 75 aanmeldingen van belangstellenden en er komen er nog dagelijks bij. Dat is boven onze stoutste verwachtingen. In overleg met onze bouwer Friso en makelaar Duinstra Melis hebben we dan ook besloten dat dit ruim voldoende interesse is om de volgende fase, de daadwerkelijke verkoop, in te gaan. Dat zal naar verwachting in september starten. We zijn nog wel afhankelijk van de voortgang van het vergunningentraject bij de gemeente. Daaraan wordt door alle partijen hard gewerkt en we zijn hierover positief gestemd.

De realisatie van onze plannen is met de overweldigende interesse van kopers weer een grote stap dichterbij gekomen!

De presentatie van onze plannen aan wethouder Nel Haarsma van de gemeente Waadhoeke om het bestuurlijk draagvlak voor de bouw opnieuw te bevestigen, is zeer goed verlopen. In augustus zullen de plannen in het college van Burgemeester en Wethouders worden besproken en dan kan het vergunningentraject van start met het vooroverleg in de welstandscommissie van Hûs en Hiem. Vanuit gemeentelijk perspectief zijn we een heel uitzonderlijk project: een woningbouwproject van bijzondere allure, zonder winstoogmerk, geïnitieerd en gedragen door de familie Kingma. Het opnieuw aan te leggen landgoed met een state die de ambitie heeft een monument van de 21ste eeuw te worden, brengt de Franeker gemeenschap iets unieks, een nieuwe parel in haar buitengebied.

Met Staatsbosbeheer hebben we overeenstemming bereikt over de aankoop van het ruim twee hectare grote bosperceel waarop vroeger Kingma State stond. Daarmee worden we als familie weer eigenaar van de voormalige tuin van de state. Dit perceel hebben we nodig voor de aanleg van de toegangsweg naar het wooneiland en voor een deel van het noodzakelijke bosareaal op het landgoed.

Intussen zijn we ook druk bezig met het werven van aandeelhouders voor de landgoedonderneming Kingma State die het familiehuis en het buitengoed gaat bestieren. Die onderneming krijgt de vorm van een NSW bv met (maximaal 20) aandeelhouders. Deze bv valt onder de termen van de Natuurschoonwet, wat interessante fiscale voordelen meebrengt voor de aandeelhouders.
In onze brochure en factsheet kunt u lezen welke tegenprestatie (zoals fiscale voordelen, vermelding als participant in het familiehuis, vakantieverblijf in het familiehuis) aan uw participatie is verbonden en overige benodigde informatie over aandeelhouderschap en certificaathouderschap.

Inmiddels hebben uit de directe kring van familieleden rond de initiatiefnemers en vanuit toekomstige bewoners al zo’n tien mensen kenbaar gemaakt te willen participeren als aandeelhouder of certificaathouder in de landgoedonderneming Kingma State. Daarmee zijn we al een flink eind onderweg om het benodigde kapitaal (€500.000) voor de onderneming te werven.

Er is de komende maanden de mogelijkheid voor andere familieleden om zich bij ons voor het aandeelhouderschap aan te melden of interesse te tonen (info@kingmastate.nl). Er is maximaal plaats voor 20 aandeelhouders met een minimum inleg van €25.000 in de NSW BV, dus wacht niet te lang met het kenbaar maken van uw interesse!

Daarnaast kunnen familieleden en andere geïnteresseerden certificaathouder worden voor bedragen vanaf €250. Daarmee verkrijgen zij certificaten van aandelen. Het overgrote deel van de kosten voor de aanleg en bouw van het buitengoed wordt betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de woningen.

Neem contact op met Joost of Bram Kingma via info@kingmastate.nl.